Studenci

zapisy dla III roku st. lic. w roku akademickim 2018/2019


Termin egzaminu poprawkowego: 3 września (poniedziałek) 2018 r., Szewska 48, pok. 9
dr Bernadeta Kufel-Diakowska


Dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr


20.03.2018

Informacja o sposobie logowania do szkoleń PHP dla studentów na platformie e-edu.uni.wroc.pl