Sekretariaty

Sekretariat ds. ogólnych i finansowych

e-mail: iar@uwr.edu.pl

mgr Karolina Markiewicz

sala 206, ul. Szewska 48
tel.: 071 375 2975
fax: 071 375 2882

e-mail: [ karolina.markiewicz@uwr.edu.pl ]
e-mail: [ karolina.markiewicz74@gmail.com ]

Sekretariat Dydaktyczny Instytutu Archeologii

mgr Łukasz Melski

tel. 071 375 29 75, pok. 206
e-mail: lukasz.melski@uwr.edu.pl

Sekretariat ds. Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze

mgr Barbara Krukiewicz

sala 109, ul. Szewska 48

Tel. 071 375 29 01

e-mail: barbara.krukiewicz@uwr.edu.pl