wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
2. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
3. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
4. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
5. dr hab. prof. nadzw. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
6. dr hab. prof. nadzw. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
7. dr hab. prof. nadzw. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
8. dr hab. prof. nadzw. UWr Masojć Mirosław Instytut Archeologii
9. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
10. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
11. dr hab. Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
12. dr hab. Żmudziński Mateusz Instytut Archeologii
13. dr Bohr Marcin Instytut Archeologii
14. dr Dulęba Przemysław Instytut Archeologii
15. dr Duma Paweł Instytut Archeologii
16. dr Furmanek Mirosław Instytut Archeologii
17. dr Kufel-Diakowska Bernadeta Instytut Archeologii
18. dr Lisowska Ewa Instytut Archeologii
19. dr Maciejewski Marcin Instytut Archeologii
20. dr Marek Lech Instytut Archeologii
21. dr Miazga Beata Instytut Archeologii
22. dr Pankiewicz Aleksandra Instytut Archeologii
23. dr Przybył Agnieszka Instytut Archeologii
24. dr Rodak Sylwia Instytut Archeologii
25. mgr Dreczko Ewa Instytut Archeologii
26. mgr Jażdżyk Przemysław Instytut Archeologii
27. mgr Konczewska Magdalena Instytut Archeologii
28. mgr Lenkow Nicole Instytut Archeologii
29. mgr Melski Łukasz Instytut Archeologii
30. mgr inż. Miazga Bogdan Instytut Archeologii