Rada Naukowa Instytutu Archeologii

prof. dr hab. Justyna Baron

prof. dr hab. Artur Błażejewski   

prof. Jan M. Burdukiewicz   

dr Mirosław Furmanek       

prof. dr hab. Krzysztof Jaworski

mgr Karolina Markiewicz 

dr hab. Mirosław Masojć

dr inż. Beata Miazga 

prof. Borys Paszkiewicz 

prof. Jerzy Piekalski  

dr hab. Tomasz Płonka

prof.  Józef Szykulski  

prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

dr hab. Mateusz Żmudziński