Realizowane

Podzielona na wiele państw Europa potrzebowała już w średniowieczu stabilnych walut ponadregionalnych, które by ułatwiały dalekie kontakty handlowe i oszczędzanie. Nie nadawały się do tego celu wybijane przez książąt, hrabiów i baronów drobne denary, których kurs był ograniczony do wąskich terytoriów, a przy tym zwykle co kilka miesięcy lub parę lat były wymieniane na nowe. Do wprowadzenia waluty międzynarodowej w dobie pieniądza kruszcowego potrzebne były jednak bogate złoża srebra.


Celem projektu jest stworzenie katalogu referencyjnego typów i stempli brakteatów guziczkowych. Taki katalog, dwujęzyczny (polski i angielski), uzupełniony danymi na temat występowania w znaleziskach odpowiednich monet, ich metalu i metrologii, otwarty na uzupełnianie przez użytkowników, będzie punktem wyjścia do dalszych badań. Ten pomysł analiz brakteatów guziczkowych nie ma na razie analogii w innych krajach.


Korzystając z zaplecza sprzętowego laboratorium w Lejdzie, prowadziłam badania mikroskopowe (ang. microwear and residue analysis) na artefaktach wykonanych z surowców kostnych - elementach stroju i drobnych narzędziach z przełomu epoki kamienia i epok metali (kultura pucharów dzwonowatych, kultura mierzanowicka).


Rekonstrukcja gospodarki neolitycznej związanej z uprawą, pozyskiwaniem i przetwarzaniem zbóż i innych roślin uprawnych, a także innych roślin zielnych i drzewiastych na terenie Polski południowo-zachodniej jest utrudniona z uwagi na niedostatek źródeł archeobotanicznych i brak zabytków z surowców roślinnych. Dzięki projektowi "Przemiany w sposobach gospodarowania surowcami roślinnymi w świetle transformacji technologicznych na Dolnym Śląsku między VI a III/II tysiącleciem p.n.e. a" sięgnięto po nowe dane, które mogły ujrzeć światło dzienne poprzez wdrożenie nowatorskiego pakietu badań archeometrycznych. Tym samym ukazano nowe możliwości wykorzystania istniejących już źródeł archeologicznych.